Studieplan

Studieplan för läsperiod 2 (30/10 – 14/1) 2017/2018

(2017-10-12: Studieplanen uppdaterad för HT 2017!)

Studieplanen presenterar vilka teoretiska moment som behandlas i respektive steg, d.v.s. aktuella kapitel i kurslitteraturen, viktiga tidpunkter för stegtest samt absoluta deadlines för redovisning av praktiska tillämpningar.

För instuderingen hänvisas till de läsanvisningar som finns till kursboken och kompletterande material i varje steg. Detta finner du under menyvalet för respektive steg. (Eftersom tillgängligheten för kursbokens 4:e utgåva är osäker, har vi valt att låta läsanvisningarna referera till den upplaga 3, som redan finns som PDF på sidan Kurslitteratur.)

Steg Teori Stegtest -
öppettider
Senaste inlämning
praktisk tillämping

1
2 veckor
2017-10-30
-
2017-11-12

 • Kap 1: The Story of C++
 • Kap 2: An Overview of C++
 • Kap 3: The Basic Data Types
  • (sid 33-49)
Stegtest 1: 12/11
Söndag 12:00 <–>
Måndag 24:00
 Söndag 12/11: kl. 23.59

2
1 vecka
2017-11-13
-
2017-11-19

 • Kap 3: The Basic Data Types
  • forts.(s. 50-55)
 • Kap 4: Program Control Statements
Stegtest 2: 19/11
Sön. 12:00 <—>
Mån. 24:00
 Söndag 19/11: kl. 23.59

3
2 veckor
2017-11-20
-
2017-12-03

 • Kap  5: Arrays and Strings
 • Kap 10: Structures …
  • (s. 215-219)
 • Kap  6: Pointers
Stegtest 3: 3/12
Sön. 12:00 <—>
Mån. 24:00

OBS! Omfattar
både del A och B
i detta steg.
 Söndag 3/12: kl. 23.59

4
2 veckor
2017-12-04
-
2017-12-17

 • Kap 7: Functions, Part One:
  • The Fundamentals (s. 127-156)
 • Kap 8: Functions, Part Two:
  • References, Overloading and
   Default Arguments (s. 157-179).
Stegtest 4: 17/12
Sön. 12:00 <—>
Mån. 24:00
 Söndag 17/12: kl. 23.59

5
2 veckor
2017-12-18
-
2017-12-31

 • Kap  9: More Datatypes and Operators
  • (s. 181-214)
 • Kap 10: Structures and Unions
  • (s. 215-243 – Tyngdpunkt
   på dynamiska variabler)
Stegtest 5: 1/1
Mån. 12:00 <—>
Tis. 24:00
 Söndag 31/12: kl. 23.59

6
1 vecka
2018-01-01
-
2018-01-07

 • Kap 18: The C++ I/O System
  (Tyngdpunkt på text och binärfiler)
Stegtest 6: 7/1
Sön. 12:00 <—>
Mån. 24:00
 Söndag 7/1: kl. 23.59

1 vecka
2018-01-08
-
2018-01-14

 • Uppsamlingstid - restredovisning
 • Slutligt översiktstest
 • Kursvärdering OBS – skickas till din
  student-epostadress på LNU!
Sluttest steg 1-6:
14/1
Sön. 12:00 <—>
Mån. 24:00
Absolut kursdeadline
Söndag 14/1: kl. 23.59
 • Vid behov:
  Sista möjlighet för “omtest”
Omtest: 21/1
Sön. 12:00 <—>
Mån. 24:00

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU