Stegtest – anvisningar

När det blir dags för stegtest…

QuizMaster är det verktyg du använder för att genomföra kursens stegtest. Läs noga dokumentet på följande länk: Så gör du QuizMaster-test!

När en testtid har öppnats, startar du programmet enligt instruktionerna du läst. Välj (Course/Section) 1DV433/CPP för att göra aktuellt stegtest. (Ett Provtest är tillgängligt under hela kursen.) Det personliga lösenord du valde när du registrerade dig i testsystemet ska användas nu! (Om du glömt det, kan det återfås efter mailkontakt med läraren.)

Observera! Du förutsätts befinna dig i Virtuella Klassrummet och ha registrerat dig som användare i testsystemet, innan du kan välja ett test!

Du kan starta testet inom den tid som det är öppet - det är därefter aktivt 60 minuter (sluttestet i 120 minuter). “Varningsmeddelande” ges 5 (resp. 15)  minuter innan det automatiskt avslutas och sparas. Om problem uppstår med åtkomst av test, testverktyg eller virtuell dator – kontakta kursledaren så snart möjligt under närmaste arbetsdag via kursens Epost (1dv433@lnu.se), så ordnar vi en godtagbar lösning!

Kommunikation med en fysisk person är förstås inte tillåten, men du får använda kurslitteratur eller annat studiematerial under provet. För de programmeringstekniska koncept som kursen behandlar, finns varierande svenska översättningsförsök, men svenska begrepp är inte alltid entydigt etablerade. För att undvika feltolkningar och underlätta användning av din engelskspråkiga litteratur, så är därför stegtestens frågor på engelska, vilket många kursdeltagare efterlyst. Testbanken (samt QuizMaster-programmet) är skapad av förlaget Pearson Education.

Provets utfall visas alltid efter slutfört stegtest – notera resultatet för framtiden, för att ha kontroll på din provstatus! Viktigt – verktyget kan INTE visa de korrekta svaren eller vilka frågor som blivit felaktigt besvarade. Frågor eller resultat kan inte heller skrivas ut. Detta är en säkerhetsåtgärd för att undvika spridning av provinnehållet och får ses som en eftergift för möjligheten att kunna göra sina tentamina hemifrån. En kompenserande förmån är att du istället har två möjligheter till omprov, dvs. vid varje provtillfälle finns omprov tillgängliga för tidigare test – bästa resultatet av tre räknas.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU