Steg 2

Mål

Efter Steg 2 kommer du att kunna lösa relativt komplexa problem med hjälp av programmeringslogikens grundläggande “byggstenar”. Dina program ska kunna uppvisa en varierad användning av sekvens, selektion och iteration, för att uppnå Flödeskontroll, vilket är stegets tema. Dina val av kontrollstrukturer ska vara motiverade med avseende på programkodens effektivitet, men även på läsbarhet och förståelse av denna. Dina lösningsmetoder ska hålla sig till rekommenderad standard eller syntax, för att också  främja en god programmeringsstil.

Innehåll

Steget omfattar teorin från slutet av kapitel 3 (sid. 50 – 55), men huvudsakligen innehållet i kapitel 4.

Moment och begrepp som tas upp:

 • Mer om uttryck och operatorer (sist kap. 3):
 • Aritmetiska uttryck
 • Jämförelse- och logiska operatorer
 • Datatypen bool
 • Typomvandlingar
 • Flödeskonstruktioner (kap. 4):
 • Selektion
  • if-satsen
  • nästlade if-satser
  • switch-satsen
 • Iteration
  • for-satsen
  • while-satsen
  • do while
 • Hoppsatserna continue och break

Praktisk tillämpning

Steget har 16 poängsatta laborationsuppgifter, bland vilka du gör egna val av svårighetsnivå och intresseområde, för att uppnå minst 6 laborationspoäng, vilket är kravet för godkänt laborationsmoment. Uppgift 1 och 2, som är 0-poängare, har kompletta lösningar med kommentarer till. Använd dessa som riktlinje för hur programkoden bör se ut. Alla instruktioner hittar du i pdf-dokumentet Laborationsuppgifter till höger.

Du, som vill ha en större utmaning, kan i alla steg designa och programmera en egen laborationsuppgift, som uppfyller kraven för upp till 6 poäng. Läraren förbehåller sig rätten att bedöma hur många poäng lösningen uppfyller. “Kravspecifikationen” på en sådan uppgift är att ditt arbete i alla delar uppfyller Innehåll och mål i detta steg.

Kom ihåg – du får gärna lösa alla uppgifter, men skicka bara in lösningar för att som minst uppnå 6p. (Lärarens tillgängliga tid för bedömning medger inte fler!) Välj då de uppgifter som har bästa programkvalitet och är högst “viktade”, för att få bästa bedömningsresultat.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU