Steg 1

Mål

Efter Steg 1 ska du kunna lösa enkla problem med hjälp av en sekventiellt uppbyggd programlösning. Du ska behärska de grundläggande förutsättningarna för att representera och bearbeta enkla former av data samt kunna hantera in- och utmatning av sådan. Du ska ha förståelse för olika faser i programutvecklingsprocessen samt kunna redogöra för vanliga begrepp som förknippas med den. Redovisade C++-program ska uppfylla de  krav på god programmeringsstil och kodstandard som tillämpas i kursen.

Innehåll

Steget omfattar teorin från kursbokens kapitel 1-3, sid. 1-49. Instuderingsmaterialet (se högermenyn) till Steg 1 handlar om grunderna i programmering samt en introduktion till programspråket C++.

Moment och begrepp som tas upp:

 • Programutvecklingsprocessen
 • Skapa program: Källkod /kompilering / länkning / exekvering
 • Introduktion till C++-programmering
 • Det första programmet
 • Sekventiellt programflöde
 • Operatorer och prioritet
 • Variabler och konstanter
 • Datatyper
 • Standardfunktioner
 • In- och utmatning
 • Programmeringsstil och kodstandard

Praktisk tillämpning

Steget har 14 poängsatta laborationsuppgifter, bland vilka du gör egna val av svårighetsnivå och intresseområden för att uppnå totalt 6 laborationspoäng, vilket är kravet för godkänt laborationsmoment. Läs sidan Laborationsanvisningar i sin helhet för att veta vilka krav som ställs och hur ditt arbete bedöms! Uppgift 1 och 2 är s.k. 0-poängare, dvs. det finns en komplett lösning med kommentarer till. Använd dessa som riktlinje för hur programkoden bör se ut!

Uppgift 3 och 4 är obligatoriska, men du kan fritt välja bland övriga, för att komma upp i 6 poäng totalt (inklusive eller exklusive de obligatoriska). Du får gärna lösa fler, men skicka bara in uppgifter för att som minst uppnå 6p. (Lärarens tillgängliga tid för bedömning medger inte fler!) Välj då de labbar som har bästa programkvalitet och är högst “viktade”, för att få bästa bedömningsresultat. För dig som vill ha större utmaning finns möjlighet att designa och programmera en egen laborationsuppgift för upp till 6 poäng. Läraren förbehåller sig rätten att bedöma hur många poäng lösningen uppfyller. En “kravspecifikation” på en sådan 6p-uppgift kan sägas vara, att ditt arbete i alla delar ska uppvisa/uppfylla stegets Innehåll och mål.

Alla instruktioner hittar du i pdf-dokumentet Laborationsuppgifter till höger. Ovan detta ligger en fördefinierad mappstruktur (i komprimerat format), som vi preparerat med behövda labbfiler, men i övrigt med enbart tomma kataloger för dina laborationsuppgifter. Vi rekommenderar att du startar med att hämta hem och spara denna på lämplig enhet (C:, P: …) så att du får en logisk ordning på dina många C++-program.

I stegets kompletterande material behandlas hur man enkelt skapar källkodsfil, kompilerar och länkar, för att få ett körbart program. Detta kan göras både från kommandofönstret och med hjälp av ett utvecklingsverktyg likt Visual Studio. I labbuppgift 3 och 4 har du (valfri) möjlighet att pröva det första alternativet, dvs. skriv programmen i en enkel editor (t.ex. notepad) och kompilera och länka vid kommandoraden. Hur du praktiskt går tillväga visas i en textfil med namnet Readme, som ligger tillsammans med motsvarande källkodsfiler i katalogpaketets “Step1″. Under Tillämpningar finns även en Introduktion till Visual Studio 2013 som beskriver de viktigaste handgreppen för att du ska komma igång med programmeringsmiljön i Visual Studio.

För dig som använder annan kompilator hänvisas till egna källor med dokumentation. Ett tips för den som arbetar med Unix-system är följande sida i hjälpbiblioteket MSDN (Microsoft Development Network):
Introduction to Visual C++ for UNIX Users

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU