Steg 6

Steg 6 är det avslutande steget i denna kurs, och dess nya teori är begränsat till ämnet filhantering vilket återfinns i kursbokens kapitel 18: The C++ I/O System.

Instudering

De inledande sidorna 417-435 berör allmän teori om strömmar och formaterad in- och utmatning, exempelvis med manipulatorer. Detta har vi i stor omfattning redan berört och använt under kursens tidigare steg, varför denna del av kapitlet läses som fördjupning. Avsnittet File I/O (sid. 435-449) om läsning av och skrivning till textfiler, binärfiler samt direktåtkomst av filer är den huvudsakliga läsanvisningen för detta steg. Du ska också läsa sammanfattningen om Filer som ligger under Kompletterande material. I högermenyn finns även ett antal applikationer, som demonstrerar vanliga exempel på filhantering (vilka behandlas i Filer).

Mål

Efter Steg 6 ska du kunna läsa och spara olika typer av data i text- och binärfiler på ett sekventiell sätt. Du ska även förstå hur man får direktåtkomst till godtyckliga poster av data i en fil.

Praktisk tillämpning

Detta sista steg i kursen har 9 laborationsuppgifter, bland vilka du gör lämpliga val för att uppnå 6 poäng. Observera att uppgift 4 är obligatorisk.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU