Steg 3

Steg 3 introducerar flera nya datatyper, härledda från de enkla hel- och flyttalstyperna vi hittills arbetat med. Teorin kring arrayer, strängar, strukturer och pekare, som steget behandlar, spänner över ett ganska stort område och brukar betraktas som relativt avancerat. Stegtest 3 omfattar båda delarna, men de praktiska tillämpningarna är däremot uppdelade i två separata delar: del A och del B, som för godkännande ska redovisas om vardera minst 4 labbpoäng:
Del A rör kapitel 5: Arrays and Strings (sid. 81-104) och inledning av kapitel 10: Strukturer (sid. 215-219).
Del B
omfattar kapitel 6: Pointers (sid. 105-126).

Observera att rekommenderat läsmaterial under Instudering återspeglas i Stegtestet! Har du motsvarande kunskaper, ska du med god marginal klara godkänt test. Testet KAN även innehålla frågor från övrigt material på sidan – sådan utökad kunskap är det som ska möjliggöra kursens högsta betyg och inget krav för godkäntnivån!

Mål

Efter Steg 3 ska du kunna hantera flera av språkets sammansatta datatyper: arrayer, strängar, strukturer och pekare. Du ska veta hur dessa definieras och initieras korrekt, samt kunna tilldela eller hämta dess data på lämpligt sätt med hjälp av de nya operatorer som presenterats. Du ska behärska enklare metoder för att sortera/manipulera data samt ha grundläggande kännedom om hur olika datatyper kan samutnyttjas (t.ex. array med strukturer / array med pekare). Du ska även kunna redogöra för de relationer pekare och arrayer (resp. strängar) har till varandra. Avslutningsvis ska du genom goda programmeringskonventioner också kunna tillämpa en säker hantering av data via pekare.

Programmeringskonstruktioner från steg 1-2 ska behärskas och kunna användas med de nya begreppen, samt tidigare krav på god programmeringsstil och kodstandard tillämpas.

Innehåll

 • Endimensionella arrayer
  • enkel sortering med Bubble Sort
 • C-strängar
  • inläsning med cin.getline()          Använd inte gets() eller bara cin (De är inte säkra)
  • standardfunktioner för stränghantering från cstring
 • Flerdimensionella arrayer
  • array med strängar
 • Strukturer
  • delar i en strukturmall
  • initiering samt åtkomst av medlemmar
  • array med strukturer
 • Pekare
  • adressoperatorn & och avrefereringsoperatorn *
  • pekararitmetik
  • faror med pekare
 • Pekare och arrayer
  • array med pekare

Praktisk tillämpning

Stegets del A har 14 laborationsuppgifter samt del B har 11 st., bland vilka du gör lämpliga val för att uppnå 4 poäng för varje del (minimikrav för godkänt laborationsmoment). Observera att uppgift 2 i del A är obligatorisk, liksom uppgift 1 i del B.

Håll deadline och var grundlig med att studera! Utgå från de s.k. 0-poängarna (som är komplett lösta och kommenterade), även om du tycker dig behärska principerna. Här ser du nämligen de riktlinjer som ska tillämpas för programkoden, d.v.s. viktiga rekommendationer som du bör följa! Kom även ihåg, att detta förbättrar dina möjligheter till högre betyg!

Observera möjligheten att programmera en helt egen laborationsuppgift, vilken kan uppfylla kraven för maximalt 6 poäng (denna bedömning gör läraren). “Kravspecifikationen” för uppgiften är att arbetet uppfyller målet med detta steg.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU