Om examination

Teori  – 3,5 p [F/A-E]

Efter varje kurssteg 1-6 sker en (obligatorisk) teoretisk examination, stegtest, mest bestående av flervalsfrågor. Ett sjunde och sista test är ett större översiktstest. Du gör proven på din hemdator, i programverktyget QuizMaster, genom att logga in i ett virtuellt klassrum. Kurslitteratur och utskrivet kursmaterial är tillåtna under provet, dock ingen kommunikation med andra personer. Den begränsade testtiden samt tekniska säkerhetsinställningar i provverktyget medger inte heller att “surfa” efter svar! Viktigt att veta inför provet läser du på sidan Stegtest – anvisningar.

Omfattning av teori för resp. steg anvisas av studieplan, läsanvisningar och material som presenteras under Instudering (i högermenyn till varje steg). Dess innehåll återspeglas i stegtestet – har du motsvarande kunskaper, ska godkänt kunna uppnås med god marginal. Observera – testet KAN även innehålla frågor från stegets fördjupnings- eller sidomaterial! Sådan utökad kunskap är det som möjliggör kursens högsta betyg och inget krav för godkänd-nivån!

Tidpunkter för stegtest ges i Studieplan. Du gör provet någon gång under det erbjudna tidsintervallet. Du har alltid två ytterligare möjligheter att göra “omtest” vid något av efterföljande provtillfällen då “omtest” alltid är tillgängliga. (Detta gäller för steg 1-6 inom ramen för pågående kurs, dock inte för det avslutande översiktsprovet.) Om alla 3 försök  misslyckas – kontakta kursledaren så diskuterar vi tillsammans studiesituationen och hittar lämpliga lösningar.

I slutet av kursen anordnas en obligatorisk översiktstest (av samma karaktär som övriga test), som tillsammans med genomsnittligt resultat av stegtest 1-6 ger underlag för möjlig högre betygsättning enligt betygsskalan F/A-C.

Praktiska tillämpningar – 4 p [F/A-E]

Laborationskursen har betygsgraderna F/A-E där E är normalbetyget för Godkänt. För att få något av betygen A-C måste de högre poängsatta (= svårare/större) laborationsuppgifterna i steg 1-6 ha valts och godtagbart redovisats. I detta fall ställs höga krav på att lösningen utförts med för sammanhanget lämpliga val av tekniker och i övrigt uppvisar en god programmeringsstil och förståelse. Även för övriga val av uppgifter finns viss möjlighet till högre betygsättning, beroende på om särskilt goda programmeringslösningar kan påvisas, t.ex. att högkvalitativ funktionalitet utöver kraven har tillförts.

All högre betygsättning (A-C) förutsätter att du följt givna standardkrav och deadlines samt redovisat lösningar av god programkvalitet, vilket betyder att din kod också ska följa riktlinjerna på sidan Konventioner för kod utan anmärkning. Resultatet av laborationsarbetet har avgörande betydelse för slutligt betyg i programmeringskursen – det är i praktisk handling man visar om man kan tillämpa ett teoretiskt kunnande.

Slutbetyg [F/A-E]

Det slutliga kursbetyget grundas på en samlad bedömning av teori (stegtester, översiktsttest ) och praktiska tillämpningar (redovisade laborationsuppgifter). Genomsnittligt resultat på stegtester samt kvalitet och programmeringsteknisk nivå på de praktiska tillämpningarna utgör underlag för en möjlig högre betygsättning, där programmens lösningskvalitet är av störst vikt.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU