Laborationsanvisningar

Laborationernas syfte …

… är att du ska fördjupa och förstå kunskapsmoment som kurssteget behandlar, men framförallt tillägna dig programmeringsvana. Du lär dig främst genom att ”göra själv” och i praktisk handling tillämpa ett teoretiskt kunnande.

Laborationskursen omfattar …

… 6 steg med praktiska tillämpningar, vars uppgifter är valbara och poängsatta 1-3 p. Du ska normalt samla 6 labbpoäng för att få steget godkänt. Laborationerna genomförs under självstudietid och redovisas enligt instruktioner i högermenyn, senast de datum som anges i Studieplan. Vid behov får du handledning online i virtuella labbsalen – se information på sidan Kontakta oss. Laborationskursen är obligatorisk och utförs individuellt, samt ger 4 hp (av totalt 7,5) efter godkänt genomförande.

Praktiska anvisningar

I varje steg kan du välja uppgifter av varierande svårighetsgrad och tillämpning. Förhoppningsvis finns intresseområden för alla – se detaljbeskrivning (mål, innehåll och anvisningar) i respektive laborations-PM. Du som söker större utmaningar kan göra ett färre antal “svåra” uppgifter, medan nybörjare kan välja flera “enkla”, för att få en bred och solid grund till fortsatta steg. Högpoängare har starka krav på hög lösningskvalitet, men viktas starkare än lågpoängare och kan därför ge möjlighet till högre betyg.

I godkännandekravet på 6 p får eventuella obligatoriska uppgifter räknas in, alternativt redovisas 6p + obligatoriska poäng. Jag skickar alltid svarskommentarer på dina lösningar, men bara så många som krävs för godkänt steg, fler hinner jag inte med. Det är förstås utmärkt att göra alla labbar, men du ska bara redovisa de du anser vara av bäst kvalitet eller högst viktade för att uppnå de 6 labbpoängen.

Förbered dig på aktuella moment i kurslitteraturen. Ta sedan hjälp av “Förslag till arbetsgång”, instuderingsmaterial och övningsuppgifter som har kompletta lösningar med tips och kommentarer. Innan du påbörjar programkoden bör du bearbeta de “0-poängare” som finns, för att träna på aktuell programmeringssyntax och C++-koncept i steget. Om du kör fast – utnyttja möjligheten till personlig handledning!

Du arbetar i utvecklingsmiljön Visual Studio 2017 alternativt valfritt utvecklingsverktyg som du själv administrerar – se Krav på programverktyg längre ner. Kontrollera att alla krav är uppfyllda innan redovisning. OBS! Innan en uppgift accepteras för rättning, ska anvisningarna till höger vara tillgodosedda! Uppgifterna ska vara redovisade senast det slutdatum som anges i Studieplan, om inte särskilda skäl har meddelats kursledningen. Under kursens sista uppsamlingsvecka ges möjlighet till restredovisning. Uppgifter som inlämnas därefter, rättas vid nästa kurstillfälle, alternativt enligt individuell överenskommelse.

För din service finns möjlighet att arbeta (via fjärrskrivbord) mot vårt virtuella klassrum, om du har tillfälliga problem med ditt utvecklingsverktyg. Visual Studio finns tillgängligt på datorerna 1-10 i det virtuella klassrummet, i vilket du även gör kursens stegtest. Läs instruktioner på sidan Stegtest – anvisningar grundligt, innan du loggar in på något av fjärrskrivborden!

Krav på programverktyg

Du måste förstås ha tillgång till en C++-kompilator (se välkomstbrevets rekommendationer). Kursen utgår från Microsofts Visual Studio och insända uppgifter ska kunna köras med detta verktyg , men i övrigt ställs inga speciella krav på utvecklingsmiljön. (Läs på sidan Programvaror om möjlighet att få tillgång till professional-versionen via ett MSDNAA-avtal!) OBS – kravet på redovisning av fullständiga projekt gäller bara om Visual Studio används. Har du annan utvecklingsmiljö skickar du bara .cpp-filerna.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU