Kurslitteratur

(2017-09-17: Sidan är uppdaterad för HT 2017!)
Kursen bygger på nedanstående bok som är enkel i sin framställning, har ett rimligt pris och har varit omtyckt av studenter även om den har brister i vissa avseenden. Då den är mer upplagd som en lärobok än som en referens till språket C++ är den mindre lämplig att använda som uppslagsbok. Här får istället referensmaterialet i kurswebbens “Länkgalleri” fungera som komplement.

Rekommenderad litteratur

C++ from the Ground Up, Third Edition
Titel: C++ from the Ground Up, 4th Edition
Författare: Herbert Schildt
Förlag: McGraw-Hill/Osborne
ISBN-10: 0071634827
Utgåva: 4. Denna utgåva, som täcker upp nyare C++-standard, har varit utgiven några år som E-bok och i PDF-format på Internet, men kan ev. vara svår att hitta i fysiskt format. Har du inte möjlighet att få tag på den senaste utgåvan, så går det också bra att använda utgåva 3: C++ from the Ground Up, Third Edition (som kan läsas som pdf från denna länk), kompletterad med referensmaterial och tutorials i kurswebbens “Länkgalleri”.
Kommentar: Kapitel 1 – 10 (samt vissa delar av kap. 18) har använts som underlag för denna grundkurs. Resterande del av boken behandlas i en efterföljande fortsättningskurs för C++.
OBS! Kursen bygger på att du har en C++ lärobok att läsa i. Kompletterande material kommer finnas, men kan på inget sätt ersätta en bok. Om du vill använda någon alternativ C++-bok, går det också bra. Boken bör täcka upp kursplanens moment, men du får då överse med att kursens ev. sidreferenser inte kommer att stämma. För dig, som söker en bok skriven på svenska, kan C++ direkt (uppl. 3) av Jan Skansholm vara ett bra alternativ.

Övrigt kursmaterial

För att få ytterligare tips för din informationssökning – t.ex. om de E-böcker eller andra resurser som finns via nätet – utnyttja gärna den hjälp som vårt universitetsbibliotek vid Linnéuniversitetet kan ge dig, och som du finner här: Universitetsbibliotekets hemsida. Exempelvis finns särskild service till dig som läser på distans: Bibliotekets information för distansstudenter.

Allt övrigt kursmaterial som används i kursen (handledningar, laborations-PM, övningar m.m. anvisningar), beskrivs under respektive kurssteg.

Länkar till diverse matnyttigt programmeringsmaterial på Internet kommer att placeras under Övrigt/Länkgalleri. Tipsa gärna om du hittar något intressant. Saknar du något eller upptäcker felaktigheter, kontakta kursens E-postkonto.

Länkar till Internetbokhandlar

(Bokfynd och Pricerunner är sökmotorer som jämför priser mellan några av de största Internetbutikerna.)

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU