Sista kursveckan och sluttest!

Snart kommer du att vara “i mål” med C++-kursen! Under denna sista ”uppsamlingsvecka” kan du, som fortfarande restar med uppgifter, slutredovisa dessa innan absolut kursdeadline den 14/1. Eftersom det inte var önskvärt att lägga stegtest under juluppehållet, har provschemat skjutits något längre fram än normal kurstid. Kursens sista och större sluttest ligger därför precis sista kursdatum och kan i vanlig ordning genomföras även måndagen därefter.

Nämnda “sluttest” den 14-15 januari är ett översiktstest och därför mer omfattande än tidigare test – provet täcker in moment från hela kursen. Antalet frågor kommer att vara 48 stycken och därför har du denna gång 120 minuter till ditt förfogande. Slutprovet genomförs enligt samma rutin som övriga test, med ett visst undantag – det kan inte “plussas”. Om du misslyckas att uppnå godkänt resultat (50 %) erbjuds du ett omprov men du kan alltså inte påverka ett redan godkänt resultat genom omtest. Därför är det viktigt att du är väl förberedd till provet!

Som du har sett, har det under kursens gång funnits en löpande möjlighet att göra omstegs-test för alla tidigare steg i kursen. Den sista chansen att göra omtest för detta kurstillfälle ges den 21-22 januari – se detaljer i Studieplan. Även i detta fall gäller att redan godkända stegtest kan då inte “plussas”. Nästa möjlighet att examinera teoriprov är genom att omregistrera sig för kursen under kommande läsår. Större omfattning av restlabbar hänvisas också till nästa kurstillfälle.

Onsdag den 10/1 kommer en personlig inbjudan för att genomföra kursvärdering att skickas till dig via din student-epost. Med hjälp av ditt svar på denna får vi veta om vår nätbaserade kurs har motsvarat förväntningarna och hur kvaliteten på den kan förbättras. Jag tackar på förhand för att du ställer upp på att ge din återkoppling, som är mycket värdefull för oss!

Jag önskar också alla varmt lycka till med slutspurten! :)