Fakta

Ämne: Datavetenskap
Nivå: Grundnivå
Högskolepoäng: 7,5
Kurskod: 1DV533

Strukturerad programmering med C++

I denna grundkurs lär du dig skapa console-baserade datorprogram på ett procedurorienterat sätt med programspråket C++. Kursen består av teorimoment (3,5p) och praktiska tillämpningar (4p). Allt kursmaterial utom kurslitteraturen hämtas på denna webbplats – logga in med ditt studentkonto för att få tillgång till detta. (Bara registrerade kursdeltagare har tillgång till diskussionsgrupp eller gruppindelningar - anonyma besökare har begränsad åtkomst till webbmaterialet.)

De senaste inläggen

Din åsikt är mycket värdefull!

Kursen är nu formellt avslutad och min sluträttning av restlabbar samt sammanställning av kursresultat pågår. För dig som var godkänd på alla kursmoment vid tidpunkten för sluttestet (15/1), hoppas jag kunna rapportera in kursbetyg i slutet av denna vecka 3. Ev. kompletteringar på dina sista laborationsredovisningar kommer även att rättas denna vecka. Om du har oredovisade labbuppgifter (eller stegtest) kvar att göra gäller informationen som gavs i föregående inlägg (alternativt de överenskommelser med mig som har gjorts före kursdeadline).

En sista – men viktig – insats vill jag be dig om, medan du fortfarande är aktiv på denna kurswebb! En inbjudan till att genomföra kursvärdering skickades för en vecka sedan (10/1) till den student-Epostadress som du fått från LNU. Jag är mycket tacksam för din återkoppling kring kursen vilken hjälper oss att förbättra den, därför vore jag mycket glad om du ägnade lite tid åt att dela med dig av dina erfarenheter! :)

Avslutningsvis ber jag att få återkomma med (personlig) betygsinformation till var och en, och till dig som jag inte kommer till tals med på annat sätt, vill jag passa på att önska en fin fortsättning på vårens arbete eller studier!

Sista kursveckan och sluttest!

Snart kommer du att vara “i mål” med C++-kursen! Under denna sista ”uppsamlingsvecka” kan du, som fortfarande restar med uppgifter, slutredovisa dessa innan absolut kursdeadline den 14/1. Eftersom det inte var önskvärt att lägga stegtest under juluppehållet, har provschemat skjutits något längre fram än normal kurstid. Kursens sista och större sluttest ligger därför precis sista kursdatum och kan i vanlig ordning genomföras även måndagen därefter.

Nämnda “sluttest” den 14-15 januari är ett översiktstest och därför mer omfattande än tidigare test – provet täcker in moment från hela kursen. Antalet frågor kommer att vara 48 stycken och därför har du denna gång 120 minuter till ditt förfogande. Slutprovet genomförs enligt samma rutin som övriga test, med ett visst undantag – det kan inte “plussas”. Om du misslyckas att uppnå godkänt resultat (50 %) erbjuds du ett omprov men du kan alltså inte påverka ett redan godkänt resultat genom omtest. Därför är det viktigt att du är väl förberedd till provet!

Som du har sett, har det under kursens gång funnits en löpande möjlighet att göra omstegs-test för alla tidigare steg i kursen. Den sista chansen att göra omtest för detta kurstillfälle ges den 21-22 januari – se detaljer i Studieplan. Även i detta fall gäller att redan godkända stegtest kan då inte “plussas”. Nästa möjlighet att examinera teoriprov är genom att omregistrera sig för kursen under kommande läsår. Större omfattning av restlabbar hänvisas också till nästa kurstillfälle.

Onsdag den 10/1 kommer en personlig inbjudan för att genomföra kursvärdering att skickas till dig via din student-epost. Med hjälp av ditt svar på denna får vi veta om vår nätbaserade kurs har motsvarat förväntningarna och hur kvaliteten på den kan förbättras. Jag tackar på förhand för att du ställer upp på att ge din återkoppling, som är mycket värdefull för oss!

Jag önskar också alla varmt lycka till med slutspurten! :)

Påminnelse!

… om Stegtest 6, som öppnar vid lunchtid idag!

Bara ett litet steg kvar …

… innan du snart har gått i mål med denna kurs! Det nystartade steg 6 är kursens sista och för dig som tagit dig så här långt i kursen erbjuder det antagligen inga större svårigheter. Om du inte redan gjort det tidigare, så utmana dig denna gång gärna med de svåraste uppgifterna. Du har allt att vinna på att tänja gränserna för din programmeringskompetens!

På söndag-måndag den 7-8/1 är det återigen dags för stegtest – denna gång är det kurssteg 6 som examineras. Detta blir det sista “ordinarie” stegtestet i kursen och det som återstår därefter är kursens avslutande översiktsprov. Det senare spänner över hela kursens teori, och därför har det många fler frågor (48) men även längre provtid (120 minuter). Detta prov kallas för “Sluttest steg 1 – 6″ i Studieplanen, där du också hittar tiderna för de sista “omtest” som erbjuds i kursen. (Denna provtid är endast tillgänglig för dem som har ett ännu inte godkänt test kvar att göra!)

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU