Vecka 41

FEL: Katalogen existerar inte

Uppgifter

 • Templates – Mallar
  • Avinstallera DHCPserven på Windows Serven
  • Skapa en mall för en grundinstallerad Windows Server 2012
  • Modifiera er Ubuntu maskin:
   • Byt nät så att den inte är i samma nät som Windowsmaskinen
   • Sätt ett statiskt IP
   • Installera Apache
   • Installera PHP
   • Skapa en webbplats och en index.php men följande innehåll <? phpinfo(); ?>
  • Skapa en mall för den nya webbserven
  • Använd webbservermallen för att skapa en ny webbserver
  • Skapa en ny Windows Server med Windowsmallen ni skapade i början
  • Installera IIS & ASP.NET
  • Skriv en steg-för-steg guide över hur man skapar en mall
  • Skriv en steg-för-steg guide över hur man använder en mall
 • Skriptning
  • Skapa följande skript:
   • Stäng av en maskin utöka minnet med 256MB och starta maskinen igen
   • Skapa en virtuell maskin
   • Klona en virtuell maskin
  • Skapa några användbara skript, självklart ska skripten dokumenteras
 • Resurspoler
  • Skapa en resurspool som heter Webservers, tilldela poolen 3 Ghz CPU och 3 GB minne
  • Lägg till alla webbservrar ni har i poolen
  • Skriv en steg-för-steg guide över hur det går till att skapa och använda sig av resurspooler
 • Migrering
  • Konfigurera hostarna så att ”Live Migrering” ska fungera
  • Skriv en steg-för-steg guide hur denna konfiguration går till
  • Testa ”Live Migrering”
   • Se till att Gästerna ligger jämnt fördelade mellan Hostarna, ex:
    • Host A
     • Ubuntu Webb_1
     • Windows Webb
    • Host B
     • Ubuntu Web_2
     • Windows Grund
   • Starta en loop-ping till varje gäst på Host B
   • Migrera alla gäster ifrån Host B till A
   • Anteckna ner hur många ping som tappades och hur svarstiderna ändrades
   • Starta om Host B
   • Flytta tillbaka gästerna
   • Anteckna ner hur många ping som tappades och hur svarstiderna ändrades
 • Snapshot
  • Om det krävs någon konfiguration för att få igång Snapshot för denna
  • Dokumentera konfigurationen
  • Snapshot test
   • Skapa ett snapshot på den grundinstallerade Windows Serven, ta tiden hur lång tid det tar att ta snapshoten
   • Installera DHCP tjänsten
   • Återgå till snapshoten, ta tiden hur lång tid det tog
 • Besvara seminariefrågorna
 • Förbered ett, max, 5 minuter långt demo av följande:
  • Templates – Mallar
  • Skapa en maskin med hjälp av skript
  • Live Migrering
  • Resurspoler
  • Snapshot

Seminarieföreberedelser

Det är viktigt att ni kommer väl förberedda då ni måste få godkänt på alla seminarier. Ni kommer få underkänt om ni säger att ni inte hittade svaret, om ni har problem med en fråga eller uppgift så måste ni komma till mig alternativt diskutera med de andra grupperna. För att få godkänt på ett seminarie krävs följande:

 • Kunna svara på alla frågor på seminariet
 • Redogöra och förklara de olika uppgifterna gruppen har utfört under veckan

Om ni får underkänt eller inte medverka på ett seminariet så redovisas detta genom en skriftlig rapport.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU