Vecka 40

FEL: Katalogen existerar inte

Uppgifter

 • Host-installationen
  • Leta rätt på installationsguider
  • Sätter in i dessa
  • Installera upp era hostmaskiner
  • Skriv en egen installationsguide
   • Vad bör man tänka på?
   • Överblick av ert fysiska system
   • Installationen steg-för-steg
 • Administrationsverktyg
  • Undersök vilka olika administrationsverktyg som finns för er produkt
  • Laborera och bekanta er med de olika verktygen
  • Om det finns några 3:epartsverktyg testa dessa
  • Om man inte kan göra all konfiguration via de grafiska gränssnitten skapa ett inlägg där ni spara alla kommandon som måste köras via konsolen. Så fort ni hittar konfiguration som måste köras i konsolen lägga till kommandona här. Självklart ska ni även skiva en förklaring till kommandona.
  • Installera det verktyget ni tycker fungerar bäst, glömt inte att dokumentera
  • Skriv en steg-för-steg guide över det grafiska gränssnittet med bilder och förklarande texter
 • Lagring
  • Konfigurera upp lagringen
  • Se till så att alla Hosts använder sig att samma
  • Skriv en steg-för-steg guide för konfigurationen
 • Skapa en virtuell maskin
  • Installera någon version av Windows Server
  • Skriv en steg-för-steg guide för hur man sätter upp en virtuell maskin
  • Installera Ubuntu Server på en annan host
  • Installera en DHCP Server på Windowsserven

 

 • Nätverket
  • Skapa en skiss på hur nätverket som de virtuella servrarna använder sig av
  • Laborera lite med inställningarna för nätverket så att ni bekantar er med dessa
  • Konfigurera nätverket så att de två servrarna kan kommunicera med varandra
  • Konfigurera Ubuntu Serven så att den få IP ifrån Windows Serven
 • Besvara seminariefrågorna

Seminarieföreberedelser

Det är viktigt att ni kommer väl förberedda då ni måste få godkänt på alla seminarier. Ni kommer få underkänt om ni säger att ni inte hittade svaret, om ni har problem med en fråga eller uppgift så måste ni komma till mig alternativt diskutera med de andra grupperna. För att få godkänt på ett seminarie krävs följande:

 • Kunna svara på alla frågor på seminariet
 • Redogöra och förklara de olika uppgifterna gruppen har utfört under veckan

Om ni får underkänt eller inte medverka på ett seminariet så redovisas detta genom en skriftlig rapport.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU