Vecka 43

FEL: Katalogen existerar inte

Uppgifter

 • Klientverktyg
  • Installera de klientverktyg som följer med er produkt på era gäst-OS
  • Om det finns några 3:epartsverktyg installera även dessa för att testa
 • Backup
  • Om er produkt har något inbyggt stöd för att köra backup av virtuella maskiner, testa det i så fall
  • Om det finns någon 3:epartsprogram, testa det
  • Skriv en steg-för-steg guide för hur det gå till att ta en backup av sina virtuella maskiner
 • Physical to virtual
  • Installera Windows Server 2012 R2 på en fysisk dator.
   1. Se till att maskinen kommer åt internet
   2. Installera Web Platform installer:  http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx
   3. Med hjälp av WPI installera WordPress
   4. Testa skapa några testinlägg i WordPress
  • Virtualisera nu denna webbserver, om det stöds, försök virtualisera den medans den är i gång.
  • Skriv en steg-för-steg guide över hur det går till att virtualisera en fysisk maskin till er produkt
 • Avancerade funktioner
  Här ska ni titta på funktioner som vi inte tagit upp i tidigare seminarier, en del funktioner fungerar säkert inte i er lösning och det finns säkert några funktioner som är speciella för just er produkt.

  • Hot Add
  • Storage Migration
  • High Availability
  • Andra funktioner
 • Framtiden
  • Hur ser framtiden ut för ert företag, vilka nya produkter kommer de lansera, vilka nya funktioner osv.
 • Kostnader
  • Redogör för kostnaderna för er produkt, försök få med alla aspekter
 • Demo
  • Förbered en 10-15 minuters demo av er miljö.
  • Under det sista seminariet så kommer ni att visa upp er miljö för de andra i seminariegruppen.
 • Besvara seminariefrågorna

Seminarieföreberedelser

Det är viktigt att ni kommer väl förberedda då ni måste få godkänt på alla seminarier. Ni kommer få underkänt om ni säger att ni inte hittade svaret, om ni har problem med en fråga eller uppgift så måste ni komma till mig alternativt diskutera med de andra grupperna. För att få godkänt på ett seminarie krävs följande:

 • Kunna svara på alla frågor på seminariet
 • Redogöra och förklara de olika uppgifterna gruppen har utfört under veckan

Om ni får underkänt eller inte medverka på ett seminariet så redovisas detta genom en skriftlig rapport.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU