Förberedelseuppgift

FEL: Katalogen existerar inte

Inledning

Ni ska i era grupper hitta 4 lösningar för servervirtualisering och 3 lösningar för applikationsvirtualisering.
Ni ska vidare beskriva dessa kortfattat och motivera varför dessa är intressanta att titta vidare på och vad som behövs för att göra detta.

Uppgift 1

Hitta fyra servervirtualiseringslösningar och tre lösningar för applikationsvirtualisering som er grupp skulle vilja titta närmare på, ni kommer senare i kursen att bekanta er med någon av dessa i detalj.

 • Använd webben, bibliotek m.m för att hitta alla de olika server- och applikationsvirtualiseringslösningarna som finns, stora som små
 • Bekanta er med dessa, välja sedan 4 servervirtualisering och 3 applikationsvirtualisering som gruppen skulle vilja jobba med
 • Undersök dessa produkter lite närmare
  • Systemkrav
  • Vilka versioner finns
  • Vilka funktioner innehåller produkten
  • osv.
 • Kontrollera att vår labbmiljö fungerar med produkten
 • Kontrollera att det finns den utvärderings version av produkten som fungerar i minst 60 dagar för servervirtualisering och minst 30 dagar för applikationsvirtualisering

Uppgift 2

Sammanställ det ni kommit fram till i en rapport.

 • Skriv ihop en rapport där ni sammanställer ert arbete
 • Rangordna produkterna i den ordning som ni skulle vilja titta på dessa
 • Motivera varför dessa fyra produkter är intressanta att titta på

Deadline

Rapporten ska mailas in till kursansvarig senast den 13:e september kl. 23.59

Filer

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU