Personlig reflektion

När projektet är avslutat är det dags för dig att göra en utvärdering av din och dina gruppmedlemmars prestationer. Hur tycker du att det har gått?

Reflektionen bör innehålla

  • En överblick över de av dina sidor som har utvecklats under projekttiden och en fundering över hur den
    utvecklingen kommer att påverka hur ert arbete i framtiden.

  • En reflektion över dina insatser i projektgruppen och vad du har tillfört för dimension till gruppen.
  • En reflektion över hur gruppen har fungerat. Hur har teamkänslan varit? Har ni arbetat var för sig eller som
    ett team? Vad har varit bra och vad har varit mindre bra? Vad kunde ha gjorts annorlunda?

  • Fundera över hur alla i gruppen har arbetat med de övriga i gruppen. Finns det något som det har fungerat extra bra?
    Varför tror du att det har det?

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU