Slutinlämning

Här kommer instruktioner för slutinlämningen.

Deadline: 10:00 Måndag 8/6

Detta ska gruppen göra:

1. Städa upp i dokumentationen så att det går enkelt att hitta senaste versionerna av dokument och kod (alt. skapa en ny katalog för slutleveransen).
2. Sammanställ körinstruktioner; installation, lösenord, länkar etc. (det jag behöver för att kunna testa era projekt), lägg detta i dokumentationen.
3. Gruppen mailar länkar till kod, dokumentation etc.
4. Maila in din personliga reflektion.