Ingen handledning onsdagen…

…den 4 april, eller examinationer, då Mats är fortsatt sjuk.