De senaste inläggen

Lite komplikationer …

…har tillstött, då jag efter ett olyckligt fall har hamnat på sjukhus med bruten höftled. Efter operationen krävs några dagars sjukhusvistelse, så jag får därför ställa mitt arbete i “stand-by”-läge under kommande vecka. Men därefter har jag stora förhoppningar om att kunna återuppta arbetet med slutbedömning av era uppgifter. Jag kommer göra mitt bästa för att ni alla ska få era bedömningsresultat inom rimlig tid efter kursslut, och ber om allas förståelse för situationen!

Din åsikt är mycket värdefull!

Kursen är snart formellt avslutad (3/6), och rättning av era sista kursuppgifter pågår. Restar du ännu med något enstaka stegtest? En extra (och sista) möjlighet att göra “omprov” av (ännu ej godkända) stegtest erbjuds under kommande veckoslut 27-28 maj. Detta blir den sista möjligheten för denna kursomgång.

Efter kursavslut har jag ingen möjlighet att ta hand om eftersläntrande uppgifter, eftersom jag då startar upp en sommarkurs på intensivfart med ett 100-tal nya studenter. Om du har labbar kvar att redovisa, kan jag efter överenskommelse istället rätta dem under “omtenta”-veckan 35. Edit: ändrad tid till: vecka 37! Ett sådant undantag ska ha avtalats med kursledaren i god tid före kursavslut den 3 juni! OBSERVERA – förutsättningen för rättning är att labbarna finns i brevlådan senast 26/8 11:59Edit: ändrad tid: 9/9 23:59! (Nästa möjlighet att examinera kursuppgifter är genom att omregistrera sig för kursen under kommande läsår.)

En sista – men viktig – insats vill jag be dig om, medan du fortfarande är aktiv på denna kurswebb! En länk för att genomföra kursvärdering kommer den 30 maj att skickas till den student-Epostadress som du fått från LNU. Jag är mycket tacksam för din återkoppling kring kursen vilken hjälper oss att förbättra den, därför vore jag mycket glad om du ägnade lite tid åt att dela med dig av dina erfarenheter! (OBS – notera att enkäten som standard visas på engelska, men du kan enkelt välja en svensk version av formuläret – se övre högra hörnet av fönstret!)

Avslutningsvis ber jag att få återkomma med (personlig) betygsinformation till var och en, och till dig som jag inte kommer till tals med på annat sätt vill jag passa på att önska en skön sommar! :)

Vi närmar oss …

…  kursens sista ordinarie stegtest söndag 20 maj, och därefter en förmodligen efterlängtad sommarledighet! :)

Jag påminner alla: Läs noga informationen i föregående inlägg! … och säger “heja på” till er som kämpar med de allra sista kursuppgifterna!

Viktigt OM sista stegtestet / steg 4

Bara ett sista “steg” på två veckor återstår nu av kursen och med den ett avslutande teoriprov på söndag resp. måndag 20-21 maj. Under de två “uppsamlingsveckor” som därefter återstår har du, som fortfarande restar med uppgifter, en möjlighet att redovisa dessa innan absolut kursdeadline den 3/6. Övriga examinationsrester hänvisas till sista augustiveckan (35) före nästa terminsstart. Dvs. om du har redovisat dina resterande kursuppgifter senast den 26 augusti, så rättar jag dessa under den s.k. “omtentaveckan” före höstterminen. Ett sådant undantag ska ha avtalats med kursledaren i god tid före ordinarie kursavslut den 3 juni!

Viktigt! Kursens sista “ordinarie” stegtest (4_A) är ett översiktstest och är därför mer omfattande än tidigare test. Detta innebär att största andelen frågor bygger på innehållet i steg 1 – 3 och enbart en mindre del täcker in moment från det avslutande steg 4. Antalet uppgifter är denna gång 32 stycken och därför har du också längre tid till förfogande, dvs. 2 timmar. För att förtydliga vilket fokus som provet har, så ligger alltså vikten på baskunskaperna från de första tre kursstegen, medan ca 25 % av frågorna berör sista steget. Detta slutprov genomförs enligt samma rutiner som övriga test, med ett visst undantag – det kan inte “plussas”. Om du misslyckas att uppnå godkänt resultat (50 %) erbjuds du ett omprov men du kan alltså inte påverka ett redan godkänt slutprov genom ”omtest”. Därför är det viktigt att du är väl förberedd till provet den 20-21/5. De sista möjligheterna att göra omtest för denna kursomgång ges därefter 27-28 maj.

Jag önskar alla lycka till med slutspurten!

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU