Inför första examinationen!

Vi har nu påbörjat tredje och sista kursveckan på Steg 1, som avslutas på söndag 8/4. Inför denna första deadline i kursen, då du redovisar dina praktiska tillämpningar för steg 1, samt gör det första stegtestet någon gång under det 1,5 dygn det är öppet, bör du nu kontrollera funktion och åtkomst till provverktyget enligt de instruktioner som finns här på kurswebben. OBS – läs viktig info under menyavsnittet Examination:

  • Sidan “Om examination” beskriver de bedömningskriterier som gäller för kursens två examinationsformer, vilka är …
    1. Stegtest som examinerar den teoretiska delkursen.
    2. Praktiska tillämpningar, som examinerar den praktiska delkursen.
  • Sidan “Stegtest – anvisningar ” behandlar formerna för punkt 1. Viktig läsning för att försäkra dig om hur du undviker problem med inloggning eller “kraschade tester”!
  • Sidan “Laborationsanvisningar” beskriver de allmänna villkor som gäller för redovisning och för godkännande av inskickade laborationsuppgifter (se även föregående kursnyhet!).

För att göra kursens teori-prov i QuizMaster, behöver du använda det virtuella klassrummet. (OBS – inte virtuella handledningsrummet i Adobe Connect). För att försäkra dig om åtkomst bör du i god tid innan helgen logga in och göra det “provtest” som alltid finns tillgängligt för att testa funktionen.

(Du som gör provet från en dator med annat OS än Windows använder en alternativ “fjärrskrivbords”-klient så som jag tidigare tipsat om.)

OBS – Riskera inte att avregistreras från kursen p.g.a. missad deadline!
Vi påminner om vårt obligatoriska “upprop” som görs 3 veckor efter kursstart (9/4), då universitetet vill ha bekräftelse på att du faktiskt deltar i kursen. Du deltar i uppropet genom att utföra den första examinationen (stegtest + laborationsuppgifter).

Du som inte varit aktiv i kursarbetet fram till första deadline blir automatiskt avregistrerad om du inte har fått särskild dispens för senare examination. Hör därför av dig snarast, om du anser dig ha giltiga skäl för uppskov – dvs. mejla mig (Anne) innan stegets deadline för att förhindra en automatisk avregistrering!