Seminarie 3

Frågorna till det tredje och avslutande seminariet finns nu publicerade här.