U3 – Plant Communicator

Deadline: 16 oktober

Material

För att utföra uppgiften behövs en Arduino MKR IoT Bundle. Uppgiften ska utföras i grupp om två studenter, och varje grupp checkar ut och ansvarar för en uppsättning Arduino från kursansvarig.


Uppgiften

Ni ska konstruera och programmera projektet Plant Communicator som finns beskrivet på Arduinos projektsida.


Tips

Temperatursensorn måste kopplas in på rätt håll (se bild nedan).

Fel resistor visas på kopplingsschemat. Ni ska ha en 1 megaohm resistor och den har färgerna brun-svart-grön-guld (se bild nedan).

Innan ni kör Firmware Updater i menyn, måste ni ladda upp exemplet WiFi101/FirmwareUpdater till Arduinon.

Fuktighetsvärdena varierar mellan 0 och 1023, och ju högre fuktigthet som uppmäts ju lägre kommer värdena att bli. Ni bör få värden mellan 800 (fuktigt) och 1000 (torrt) för blomjord.

Om ni får Bad Request när ni försöker kontakta Blynk via koden, måste ni antingen lägga till ett frågetecken (?) sist i httpsRequest eller ändra raden:

client.println("POST "+httpsRequest+"temperature="+_temperature+"&moisture="+_moisture+"&light="+_light+
"&warning="+_warning+" HTTP/1.1");

till

client.println("POST "+httpsRequest+"?temperature="+_temperature+"&moisture="+_moisture+"&light="+_light+
"&warning="+_warning+" HTTP/1.1");

Det är ett fel i if-satsen som kontrollerar om plantan blir för torr. Rätt kod ska vara:

if(get_average_moisture() > threeshold && !alert_already_sent)

Skillnaden är att jämförelsen ska vara större-än, >, och i koden används minde-än,<.


Inlämning

Uppgiften behöver inte lämnas in. Ni redovisar uppgiften för labbhandledaren när ni är klara. Ni ska kunna förklara hur ni kopplat och övergripande hur koden fungerar.


Poäng

Projektuppgiften ingår som ett delmoment i provmomentet Programmeringsuppgifter omfattande 1 hp.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU