U2 – Puzzle Box

Deadline: 9 oktober

Material

För att utföra uppgiften behövs en Arduino MKR IoT Bundle. Uppgiften ska utföras i grupp om två studenter, och varje grupp checkar ut och ansvarar för en uppsättning Arduino från kursansvarig.


Uppgiften

Ni ska konstruera och programmera projektet Puzzle Box som finns beskrivet på Arduinos projektsida.


Tips

I kopplingsschemat visas att servon ska kopplas på samma pins på kretsen som också kopplas till kopplingsplattan. Det går inte att få ner två sladdar till samma pin, så enklast är att koppla in servon på undersidan av kretsen med hona-hona sladd. Var observanta med att + och – raderna på kopplingsplattan är omvänt på kopplingsschemat jämfört med er platta (+ ligger ytterst på er).

Om ni använder iPhone som hotspot kan det bli problem att koppla upp er om det är en apostrof (t.ex. “Johan’s iPhone”) i SSID. För att komma runt detta måste ni ändra namnet på telefonen i Inställningar -> Allmänt/Om/Namn.

Glöm ej att ställa in portarna i Blynk till Virtual V1, V2 och V3.


Inlämning

Uppgiften behöver inte lämnas in. Ni redovisar uppgiften för labbhandledaren när ni är klara. Ni ska kunna förklara hur ni kopplat och övergripande hur koden fungerar.


Poäng

Projektuppgiften ingår som ett delmoment i provmomentet Programmeringsuppgifter omfattande 1 hp.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU