U2 – Puzzle Box

Deadline: 10 oktober

Material

För att utföra uppgiften behövs en Arduino MKR IoT Bundle. Uppgiften ska utföras i grupp om två studenter, och varje grupp checkar ut och ansvarar för en uppsättning Arduino från kursansvarig.


Uppgiften

Ni ska konstruera och programmera projektet Puzzle Box som finns beskrivet på Arduinos projektsida.


Tips

I kopplingsschemat visas att servon ska kopplas på samma pins på kretsen som också kopplas till kopplingsplattan. Det går inte att få ner två sladdar till samma pin, så enklast är att koppla in servon på undersidan av kretsen med hona-hona sladd. Var observanta med att + och – raderna på kopplingsplattan är omvänt på kopplingsschemat jämfört med er platta (+ ligger ytterst på er).

Om ni använder iPhone som hotspot kan det bli problem att koppla upp er om det är en apostrof (t.ex. “Johan’s iPhone”) i SSID. För att komma runt detta måste ni ändra namnet på telefonen i Inställningar -> Allmänt/Om/Namn.

Glöm ej att ställa in portarna i Blynk till Virtual V1, V2 och V3.


Teknisk Rapport

Ni ska skriva och lämna in en teknisk rapport omfattande 1-2 sidor med följande innehåll:

  • Beskrivning av uppgiften
  • Genomförande
  • Svårigheter och hur ni löst dem
  • Lärdomar från arbetet med projektet
  • Förslag på hur uppgiften kan vidareutvecklas


Exempel på hur en teknisk rapport kan se ut hittar ni här.


Videoklipp

Ni ska även spela in och lämna in ett kort videoklipp där ni förklarar och demonstrerar det ni konstruerat och programmerat.


Inlämning

Rapporten och videoklippet (eller länk till exempelvis Youtube där videoklippet finns) lämnas in på MyMoodle.


Betyg

För att bli Godkänd på uppgiften måste följande uppfyllas:

  • Projektet (det ni konstruerat och programmerat) ska fungera som det är tänkt.
  • Tekniska rapporten ska vara inlämnad och godkänd. Tänk på att språk och struktur ska hålla god kvalitét.
  • Videoklippet ska vara inlämnat och godkänt. För att godkännas ska syfte och funktion med projektet tydligt demonstreras.


Poäng

Projektuppgiften ingår som ett delmoment i provmomentet Ämneskunskaper omfattande 1 hp.
Tekniska rapporten och videoklippet ingår som delmoment i provmomentet Muntlig och Skriftlig Presentation omfattande 0,25 hp.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU