U1 – The Nerd

Deadline: 2 oktober

Material

För att utföra uppgiften behövs en Arduino MKR IoT Bundle. Uppgiften ska utföras i grupp om två studenter, och varje grupp checkar ut och ansvarar för en uppsättning Arduino från kursansvarig.


Uppgiften

Ni ska konstruera och programmera projektet The Nerd som finns beskrivet på Arduinos projektsida.


Tips

Buzzern finns inte med i kopplingsschemat. Denna ska du koppla mellan pin 9 och ström (power).
Du måste ange ditt SSID och lösenord till ditt WiFi nätverk för att koden ska fungera:

const char* home_ssid = "MyRouter"; // your network SSID (name)
const char* password = "MyPassword"; // your network password

Enklast är att använda den webbaserade utvecklingsmiljön där alla paket redan är installerade. Om du installerar utvecklingsmiljön på din dator måste du först installera kortet MKR1000 och sedan WiFi paketet.


Inlämning

Uppgiften behöver inte lämnas in. Ni redovisar uppgiften för labbhandledaren när ni är klara. Ni ska kunna förklara hur ni kopplat och övergripande hur koden fungerar.


Poäng

Projektuppgiften ingår som ett delmoment i provmomentet Programmeringsuppgifter omfattande 1 hp.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU