Teknisk Rapport

Här finns ett exempel på hur en teknisk rapport kan se ut. Exempelrapporten beskriver applikationen DataLogger som ni ska använda i projektet för att ta emot och lagra värden över nätverket.

Exempelrapporten finns här:
Word
PDF

Den rapport ni skriver i inlämningsuppgift 1 till 3 ska vara av ungefär samma omfattning som exempelrapporten. Rapporten ni skriver till projektet förväntas vara större.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU