Projekt

Deadline: 27 oktober

Uppgiften

I projektet ska en konstruktions- och programmeringsuppgift utföras enligt en kravlista. Projektet utförs i grupp om två studenter.


Grundläggande krav

 • En sensor, till exempel temperatursensor, ska kopplas till Arduino-enheten för att kontinuerligt mäta data
 • Mätdata ska föras över till en dator via WiFi
 • Insamlad mätdata ska presenteras och visualiseras i något lämpligt verktyg som Excel, Google Sheet eller R
 • Ni ska samla in minst 100 mätpunkter


Hårdvara

Utgå ifrån kopplingsschemat för Plant Communicator men ha endast en sensor, exempelvis temperatur, inkopplad.


Server

Någon form av server måste köras på datorn för att kunna ta emot mätdata. Ni kan programmera er egen server eller använda Java-programmet DataLogger (laddas ner här). DataLogger startas från kommandoprompten:

java -jar DataLogger.jar -port=9090 -logfile=mydata.csv

Programmet lyssnar sedan på requests med följande format:

http://[IP adress]:9090/log?value=25.7

Programmet stoppas med Ctrl+C.

Eventuellt behöver ni ändra i er router så att den tillåter inkommande anrop på port 9090.


Arduino kod


Inlämning

När ni är klara med projektet ska ni lämna in en teknisk rapport med följande innehåll:

 • Beskrivning av uppgiften
 • Genomförande
 • Svårigheter och hur ni löst dem
 • Lärdomar från arbetet med projektet
 • Bilder som visar hur ni kopplat ihop hårdvaran
 • Eventuella ändringar ni gjort i Arduino programkoden
 • Presentation och visualisering av mätdata
 • Slutsats och reflektioner


Exempel på hur en teknisk rapport kan se ut hittar ni här.


Muntlig presentation

Ni ska även genomföra en muntlig presentation av ert projekt inför era kurskamrater. På presentationen ska ni demonstrera det ni konstruerat och programmerat samt prata om genomförande och intressanta lösningar. Ni ska även visa er mätdata och hur ni valt att visualisera den. Presentationen genomförs gruppvis.

Presentationen ska ta 3-5 minuter och ni ska använda PowerPoint, Google Slides eller liknande. Ni ska ha med bilder på hur ni kopplat samt graf/grafer.


Inlämning

Rapporten och programkoden lämnas in på MyMoodle.


Betyg

För att bli Godkänd på projektet måste följande uppfyllas:

 • Ni ska ha konstruerat och programmerat ett projekt som fungerar enligt kraven ovan.
 • Tekniska rapporten ska vara inlämnad och godkänd. Tänk på att språk och struktur ska hålla god kvalitét.
 • Ni ska ha genomfört en muntlig presentation av ert projekt.


På projektet kan ni även få betyget Väl Godkänd. För att uppnå detta krävs att ni lagt till något extra till projektet utöver grundutförandet (t.ex. använda LCD displayen, byta ut till någon annan sensor, …), skrivit en rapport av hög kvalitét samt gjort en bra muntlig presentation.


Poäng

Projektet utgör provmomentet Projekt omfattande 2,5 hp pch den muntliga presentationen utgör momentet Presentation omfattande 1 hp.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU