L09 – TCP/IP protokoll

Innehåll

  • Application, transport, network och data link lagren
  • DNS och ARP

Inspelning

Detta är en online föreläsning av Thomas Ivarsson. Föreläsningen finns inspelad här.

Bilder från föreläsningen

Presentationen finns här.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU