L06 – Algoritmiskt Tänkande och Testning

Innehåll

  • Programarkitekturer
  • von Neumann-arkitektur och Harvard-arkitektur
  • Kalkylark
  • Textbearbetning
  • Mönster
  • Vad är testning?
  • White box och black box testning

Rekommenderad läsning

Kapitel 8 och 9 i Computational Thinking for the Modern Problem Solver

Bilder från föreläsningen

Finns här.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU