L04 – Problemlösning och Algoritmer

Innehåll

  • Problembeskrivning och Kravspecifikation
  • Logiskt resonemang
  • Vad är en algoritm?
  • Sekvens, iteration och selektion
  • Divide and conquer
  • Design av mjukvara
  • Sökning och sortering
  • Funktioner och klasser

Rekommenderad läsning

Kapitel 4 och 5 i Computational Thinking for the Modern Problem Solver

Bilder från föreläsningen

Finns här.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU