Individuell Rapport

Deadline: 20 oktober

Uppgiften

Efter att ni i grupp genomfört inlämningsuppgifterna U1, U2 och U3 ska ni skriva varsin individuell rapport. Rapporten består av två delar: reflektioner över uppgifterna samt ingenjörens roll. Följande punkter ska tas upp:

Reflektioner över uppgifterna

  • Hur gick arbetet med uppgifterna till? Var alla gruppmedlemmarna lika aktiva eller tog någon kommando?
  • Var det något du tycker kunde förbättras i arbetssättet?
  • Vilka problem ställdes ni inför med själva uppgiften?
  • Hur löste ni problemen?
  • Hur ser du på din egen arbetsinsats? Vad var bra och vad kan förbättras?
  • Vad var svårast med uppgifterna?

Ingenjörens roll

  • Vad är en ingenjör?
  • Vad gör en ingenjör?
  • Vad är skillnaden mellan ingenjörskonst och vetenskap (akademi?)
  • Hur ser ni på er framtida roll som ingenjörer? Var vill ni arbeta, och med vad (mer hårdvara eller mer mjukvara)?

Inlämning

Rapporten lämnas in på MyMoodle. Tänk på att rapporten ska vara välstrukturerad och akademiskt skriven. Omfattningen ska vara 1-2 sidor med normal fontstorlek.

Betyg

För att bli godkänd på rapporten ska samtliga frågeställningar ovan tas upp och rapporten ska vara välstrukturerad och skriven på formellt, akademiskt språk.

Poäng

Projektet utgör provmomentet Inlämningsuppgifter omfattande 1 hp. Observera att kvalitéten på den individuella rapporten är avgörande om ni ska få betyget G eller VG på programmeringsuppgifterna.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU