Kurslitteratur

I denna kurs ingår nedanstående obligatorisk kurslitteratur. Eventuell övrig litteratur i form av artiklar och kompendier kan tillkomma och tillhandahålls av kursansvariga och föreläsare via kurshemsidan.

För att genomföra kursen kommer du att behöva införskaffa kurslitteratur. Denna är:

  • Obligatorisk litteratur
    • Eklund, Svan. 2011, Arbeta i projekt – individen, gruppen, ledaren. Studentlitteratur AB. (senaste upplagen). Hitta boken på adlibris
    • Schwaber, Ken. Agile project management with SCRUM. Microsoft Press. (senaste upplagan). Hitta boken på adlibris
  • Referenslitteratur
    • Goodwin, Kim. Designing for the digital age – how to create human-centered products and services. Wiley. (senaste upplagan)- Hitta boken på adlibris

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU