Presentationsschema slutredovisning

Nu finns detta utlagt till vänster inför fredagens presentationer.

Morgan