Uppgift till del Projektledning

Hej,

jag vill förtydliga att det är en uppgift som är kopplad till delen Projektledning i kursen. Uppgiften är presenterad under blocket Projektledning (deadline 4/3). Har du frågor får du gärna kontakta mig via epost: lina.nilsson@lnu.se, telefon: 0480-49 77 17 och/eller gärna delta i frågestunden imorgon (27/2, se inlägg i Coursepress) i Adobe Connect.

Vänliga hälsningar,

Lina