Projektintroduktion

Uppdatering: Tyvärr kommer det inte en renderad version till detta pass så endast ett område om 1 pixel brett spelades in från skärmen. Ljud- och bildkvaliteten på connectinspelningen ser dock ut att vara fullt godtagbar.

Nu finns inspelningen från denna utlagd till vänster och kompletteras med en renderad version under dagen.

Morgan