Gruppindelning samt handledningstider

Dessa finns nu utlagda till vänster.

Morgan