Kursen Metoder för interaktionsdesign I vid Linnéuniversitetet

Kursen Metoder för Interaktionsdesign, 1IK422, är en kurs som ingår i utbildningsprogrammet interaktionsdesigner, 180hp, vid Linnéuniversitetet. Kursen ges på campus samt distans och är en obligatorisk kurs för samtliga studenter som läser programmet. Under kursens gång vävs föreläsningar kring projektledning, prototyping och användbarhetsutvärdering ihop med praktiska uppgifter och seminarier med fokus på metoder som gagnas i yrkesrollen som interaktionsdesigner. Kursen består av följande fyra moment:

  1. Föreläsningar med tillhörande uppgifter kring användbarhetsutvärdering. I detta moment ingår heuristiska utvärderingar, användartestning samt koppling mellan designprinciper och gränssnitt i det vardagliga arbetet
  2. Föreläsningar med tillhörande uppgifter kring prototyping, från låg till hög precision. I detta moment lär sig studenten att gå från enkla skisser till mer detaljerade prototyper
  3. Föreläsningar med tillhörande uppgifter kring projektledning i stora drag och SCRUM som specifik projektledningsmetodik. I momentet lär sig student vad projektledning är, hur man arbetar i team, för tidsplaner och dokumenterar resultat
  4. Projektuppgift: Kursen avslutas med en projektuppgift där ovanstående tre moment vävs in och sätts på prov. Projektuppgiften är riktad mot design av digitala gränssnitt och genomförs i mindre grupper

De senaste inläggen

Projektintroduktion

Uppdatering: Tyvärr kommer det inte en renderad version till detta pass så endast ett område om 1 pixel brett spelades in från skärmen. Ljud- och bildkvaliteten på connectinspelningen ser dock ut att vara fullt godtagbar.

Nu finns inspelningen från denna utlagd till vänster och kompletteras med en renderad version under dagen.

Morgan

Uppgift till del Projektledning

Hej,

jag vill förtydliga att det är en uppgift som är kopplad till delen Projektledning i kursen. Uppgiften är presenterad under blocket Projektledning (deadline 4/3). Har du frågor får du gärna kontakta mig via epost: lina.nilsson@lnu.se, telefon: 0480-49 77 17 och/eller gärna delta i frågestunden imorgon (27/2, se inlägg i Coursepress) i Adobe Connect.

Vänliga hälsningar,

Lina

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU