Planering 1DV404 – HT2014

Föreläsningar

Vecka Dag Datum Tid Lokal Bok
v45 Tisdag 2014-11-04 10:15 Ny227K Introduktion Part I
v45 Torsdag 2014-11-06 10:15 Ny227K Processmodeller Kap 1, 2
Första föreläsningen ger en översikt över mjukvaruutveckling, den andra lägger mer fokus på processer och planering
v 48 Onsdag 2014-11-26 10:15 Ny227K Inception Part II
v 48 Torsdag 2014-11-27 13:15 Ny227K Use Cases 4,5,6,7
Första föreläsningen fokuserar på innehållet i den första fasen i en UP instans, inception och kravhantering i allmänhet. Den andra föreläsningen fokuserar mer på användningsfallsmodellering och aktivitetsdiagram.
v 49 Tisdag 2014-12-02 10:15 Ny227K Elaboration Part III
v 49 Onsdag 2014-12-03 13:15 Ny227K Testing 13, 21,33, 34, 39
Den första föreläsningen ger en introduktion till design, framför allt mjukvaruarkitektur men även återanvändning diskuteras. I den andra föreläsningen fokuserar vi på testning. För testdelen delas ett separat material ut.
v 50 Tisdag 2014-12-09 10:15 Ny227K Testning 2
v 50 Torsdag 2014-12-11 13:15 Ny227K SCRUM
Den första föreläsningen fokuserar på statisk testning, så som granskning. Dessutom diskuterar vi automatisering av testning med hjälp av verktyg. På den andra föreläsningen diskuteras agila processmodeller speciellt SCRUM och hur en modern projektmiljö kan se ut. Vi delar ut ett separat material för SCRUM.

Bok:

Larman, C., Applying UML and Patterns 3ed edition.

Övrigt:

The SCRUM primer.

A Testing Primer

Open UP

Examination

Examinationen på kursen består av två delar. Betyget sätts i huvudsak med 3 eller U på laborationerna. Hemtentamen betygssätts med betygsskalan U,3,4 eller 5.

Laborationer

Laboration 1 Planering

Ut 7/11

In 24/11 23:59

Typ: Individuell

Laboration 2 Användningsfall

Ut 27/11

In 8/12 8:00

Individuell (delvis gruppuppgift)

Laboration 3 Testning

Ut 8/12

In 18/12 8:00

Individuell

Laboration 4 Projekt

Ut 15/12

In 16/1 18:00

Grupp

!Redovisas någon gång under vecka 3!

Hemtentamen

Under slutet av vecka 3 kommer vi lämna ut en hemtentamen som ni får 5 timmar på er att slutföra. Frågorna kommer att beröra det material som tagits upp på föreläsningar och laborationer. Se läsanvisningar ovan.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU