Om kursen

I kursplanen kan man läsa att “Kursen syftar till att ge insikt i hur iterativa utvecklingsprocesser för mjukvara ser ut
samt ge kunskap i grundläggande arbetsmoment och dokumentation”

För att effektivt kunna planera, genomföra och följa upp ett mjukvaruprojekt behöver man förståelse för ett stort antal begrepp, metoder och tekniker. Det som är allra viktigast är ändå erfarenhet och det finns egentligen bara ett effektivt sätt att skapa sig erfarenheter och det är att uppleva både problem och pröva olika lösningar.  Då kursen vänder sig till dig som kanske inte har så mycket erfarenhet från utveckling av mjukvara så kommer vi börja från början.

Tyngdpunkten i kursen ligger på planering och genomförandet av utvecklingsprojekt i grupp. Vi kommer använda oss av en pedagogik där du först får föreläsningar med viss historik samt översikt av teori och praktik. Därefter får du möjlighet att prova dig fram självständigt eller i grupp i de praktiska laborationerna. Tanken med laborationerna är att du skall prova det som kanske känns direkt som den intuitivt bästa ansatsen och därefter utifrån dina direkta erfarenheter kanske förändra och förbättra vad och hur du gör saker.

Innehåll

 

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU