Laboration 1.

I laboration 1 skall du börja öva på att samla in information om hur du arbetar och utifrån den informationen förbättra ditt arbetssätt.

I laborationen skall du utföra 5 mindre programmeringsuppgifter och en större planeringsuppgift.

Lab 1 PM

Handledning sker på schemalagda handledningstillfällen. Glöm inte att anmäla er till en handledningsgrupp.

Redovisning campus: Maila en zipfil med samtliga dokument (i pdf-format) samt källkod till ec222ba@student.lnu.se.

Redovisning distans: Maila en zipfil med samtliga dokument (i pdf-fomat) samt källkod till både jw222hk@student.lnu.se och os222cq@student.lnu.se (notera: båda handledarna skall mailas).

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU