Kursledning

Kursansvarig, ansvarig för föreläsningar

Jesper Andersson,

Jesper.Andersson@lnu.se

0470708460

Handledare, ansvarar för laborationshandledning

Emil Carlsson, Campus
Skype: emil.lnu
E-post: ec222ba@student.lnu.se

Oskar Svärd, Distans
Skype: oskar.lnu
E-post: os222cq@student.lnu.se

Johan Widén, Distans
Skype: johan.lnu
E-post: jw222hk@student.lnu.se

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU