Hemuppgift 150115-150118

Som avslutning på kursen skall du genomföra en hemuppgift. Omfattningen på hemuppgiften motsvarar en femtimmars tentamen. För att ni inte skall skriva hela uppsatser i svaren sätter vi gränser för svaren.
 • Uppgiften omfattar fem deluppgifter
 • Maximala antalet ord i svaret anges för varje uppgift.
  Eventuella figurer och källkod räknas inte!
 • Uppgiften skall utföras självständigt! Inget samarbete är tillåtet!
 • Maximalt 50p. För betyg 3 (G) krävs ca 35 poäng
 • Skicka din inlämning när du är klar som pdf-fil till följande adress senast 23.59 på 150118jesper.andersson.lnu@analys.urkund.se

  Ange [1DV404], hemuppgift förnamn efternamn i ämnesraden

 • Om något är oklart gör du rimliga antaganden. Redogör för dessa i dina svar!
 • Vi har skapat en frågetråd i forumet som vi använder för klargöranden.

Hemuppgift

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU