Hemuppgift 2

Då finns hemuppgift två tillgänglig.

Hemuppgift 1DV404 150313 – 150315

Vänligen ange

Namn, Personnummer och lnu-mailaddress på ett försättsblad som läggs först i inlämningen.

Kontrollera att ni svarat på alla delfrågor, har med exempel eller jämför där så efterfrågas.

Lycka till

Jesper