About the course

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper inom kvalitet i källkod.
Efter avslutad kurs förväntas studenten:

 • kunna förklara grundläggande begrepp så som krav, kvalitet, komplexitet, 
  kodförståelse, teknisk skuld, läsbarhet, och underhållbarhet.
 • självständigt kunna programmera, skriva om och testa källkod utifrån krav med 
  ett kvalitetsperspektiv.
 • självständigt och i grupp kunna kritiskt granska och värdera källkod.
 • självständigt kunna redogöra för ett fördjupningsområde inom mjukvarukvalitet.
  kunna återberätta, kritiskt granska och värdera information i litteratur om 
  mjukvarukvalitet.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU