E1. Final Exam

You need to be logged in (in coursepress) and registered for the course to access your password

Ni kommer få 16 frågor som slumpas ut från ett urval. Under varje tentamensperiod (det finns två) har ni ett försök. Ni har en begränsad tidsperiod att utföra ert försök. Gör därför ert försök i början av tentamensperioden! Då har ni resterande tid att skriva kommentarer på de uppgifter som ni fått fel på ifrån Riddler. Dessa skall sparas innan tiden är slut. När jag rättar läser jag era kommentarer och ger er poäng om er tolkning av frågan och ert svar är korrekt.
Dvs OM jag anser att frågan och svarsalternativen kan tolkas på flera sätt OCH att ert tolkningssätt för det svar ni angivit är korrekt. Att i kommentarerna ange det rätta svaret ger alltså inget. Notera också att ni måste få godkänt genom kryssande för att kommentarer skall ge extra poäng.

Betygsstegen ser ut som följer

  • 8-9 Betyg E
  • 10-11 Betyg D
  • 12-13 Betyg C
  • 14-15 Betyg B
  • 16 Betyg A

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU