Kursen  Introduktion till mjukvarukvalitet (HT17) vid Linnéuniversitetet

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper inom kvalitet i källkod. Vad är bra kod? Hur skriver man bra kod? Hur mäter man kod-kvalitet?

De senaste inläggen

Välkommen till kursen Introduktion till Mjukvarukvalitet

Hej,

Varmt välkommen till kursen Introduktion till Mjukvarukvalitet!

(Om ni ej ämnar gå kursen HT19 eller saknar förkunskapskraven, kan ni bortse från detta brev.)

KURSINTRODUKTION: Kursen startar den Måndag 2 September kl 09.15-11.00 med en kursintroduktion följt av första föreläsningen.

Kursen innehåller en föreläsningsserie som kommer hållas av mig (Daniel Toll). Kursintroduktionen och mina föreläsningar sänds från klassrummet i Kalmar via YouTube Live Stream. Föreläsningarna kommer gå på Svenska men den största delen av kursmaterialet kommer vara på Engelska. Även om föreläsningar spelas in ser jag gärna att ni följder dem live (eller från klassrummet) och ställer frågor, det skapar ett mycket trevligare kursklimat.

KURSBOK: Till föreläsningarna finns även kursboken “Clean Code, A Handbook of Agile Software Craftmanship” av Robert C. Martin som tillsammans med föreläsningarna kommer examineras genom en tentamen i slutet av kursen. Trots sin ålder är det en bra bok, skaffa den, läs den och bli en bättre programmerare! ISBN 9780132350884

FÖRSTA LABORATION OCH DEADLINE: I kursen finns även 3 laborationer som kommer ske i språket PHP. Första laborationen består av flera mindre uppgifter som jag vill att ni skall börja med redan efter första föreläsningen och avsluta inom en vecka (DEADLINE måndag 9/9, 09:15). Som syns i schemat så är handledningen ganska sparsamt tilldelad påbörja därför uppgifterna i god tid innan handledningen startar. Uppgiften blir tillgänglig vid kursstart. Ni kommer behöva arbeta med första laborationen redan under första veckan.

OBLIGATORISKA WORKSHOPS: I kursen finns även två Workshops, det är två heldagar med lunchpaus (se schema). Två grupper; en för campus och en för distans. Ni kommer arbeta med uppgifter ni får tilldelade på workshoppen. Ni behöver fungerande dator, distansstudenter behöver ett fungerande headset, helst även kamera. Tidigare år har vi använt oss av Discord för distansworkshop. Redovisning av arbetet sker löpande under en workshop. Det är obligatorisk närvaro på båda workshoparna så se till att närvara på er tid (se schema).

SLACK: Vi kommer använda en Slack-kanal för att diskutera kursen och uppgifter och där vill jag se alla frågor som inte är av personlig karaktär. T.ex. alla frågor på föreläsningar och laborationer bör postas i den öppna kanalen. Gå in och presentera er där redan idag! Slack-kanalen fungerar även som kommunikations-fallback under föreläsningar, laborationer och workshops, så byter vi kommunikationskanal eller något strular så är det där jag postar. Distansworkshoppen kommer påbörjas i slack, jag postar uppgiften där till lämpligt medium. Använd PM för frågor som bara gäller dig och mig, exempelvis om ni behöver posta en lösning på någon uppgift.

https://coursepress.slack.com/messages/1dv610-mjukvarukvalitet

PER MAIL: Officiella ärenden exempelvis personliga frågor om registrering, sjukdom, eller avbrott vill jag att ni mejlar in till mig. Jag vill inte ha frågor om hjälp på uppgifter per mail, dessa frågor passar istället Slack så att svaret kan hjälpa många, andra har samma problem!

NYHETER OCH ÄNDRINGAR: Bestående kursinformation (som schemaändringar, inställda föreläsningar eller ändringar i uppgifter) postas i nyhetsflödet på slack men som ett “pinned item”. Material publiceras på kurshemsidan i takt med att det tas fram och behövs i kursen. Ser ni saker i kursmaterialet som är fel, oklart eller saknas så tar jag tacksamt emot feedback och ändringar! Just nu finns en del gammalt på kurshemsidan. Jag kommer uppdatera materialet på kurshemsidan till kursstart, framför allt tider och deadlines kommer ändras… https://coursepress.lnu.se/kurs/introduktiontillmjukvarukvalitet

Långt brev, här är vad du förväntas göra:

* Presentera dig i Slack.
* Beställ/Köp kursboken
* Boka in två workshops med obligatorisk närvaro
* Kom till kursintroduktionen

Jag ser fram emot att diskutera kod och att programmera med er!

Daniel Toll

Computer Science, Linnaeus University Kalmar, Sweden

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU