Studieplan

Studieplan för vecka 24-28 (11/6-15/7) 2018

Studieplanen presenterar vilka teoretiska moment som behandlas i respektive steg, d.v.s. aktuella kapitel i kurslitteraturen, viktiga tidpunkter för stegtest samt absoluta deadlines för redovisning av praktiska tillämpningar. (Tider för stegtest kan ev. ändras/utökas.)

För instuderingen hänvisas till de detaljerade läsanvisningar som finns till kursboken och kompletterande material i varje steg. Detta finner du under menyvalet för respektive steg.

Steg Teori Stegtest -
öppettider
Senaste inlämning
praktisk tillämping
1
1 vecka
2018-06-11
-
2018-06-17
 • Kap 1: Getting Started
 • Kap 2: Console Input and
  Output
 • Kap 3: Flow of Control
Stegtest 1:
17/6: Sö. 12.00
<—> Må. 24.00
(= stegtestet är
öppet 1,5 dygn)
 Söndag 17/6: kl. 23.59
2
1 vecka
2018-06-18
-
2018-06-24
 • Kap 4: Defining Classes I
 • Kap 5: Defining Classes II
 • (Fyra sidor ur kap. 12:
  UML and Patterns)
Stegtest 2:
24/6: Sö. 12.00
<—> Må. 24.00
 Söndag 24/6:
Tisdag 26/6: kl. 23.59
3
1 vecka
2018-06-25
-
2018-07-01
 • Kap 6: Arrays
 • Kap 10: File I/O
Stegtest 3:
1/7: Sö. 12.00
<—> Må. 24.00
 Söndag 1/7: kl. 23.59
4
1 vecka
2018-07-02
-
2018-07-08
 • Kap 7: Inheritance
 • Kap 8: Polymorphism
  and Abstract Classes
 • Kap 9: Exception Handling
Stegtest 4:
8/7: Sö. 12.00
<—> Må. 24.00
 Söndag 8/7: kl. 23.59
1 vecka
2018-07-09
-
2018-07-15
 • Uppsamlingsvecka med
  tillfällen för omtest och
  restredovisning

Länk till kursvärdering läggs ut
på kurswebben denna vecka

Omtest alla rester
12/7: To. 12.00
<—> Fr. 24.00
Absolut kursdeadline
Söndag 15/7: kl. 23.59

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU