Stegtest – anvisningar

När det blir dags för stegtest…

QuizMaster är det verktyg du använder för att genomföra kursens stegtest. Läs noga dokumentet på följande länk: Så gör du QuizMaster-test!

När en testtid har öppnats, startar du programmet enligt instruktionerna du läst. Välj (Course/Section) 1DV432/JAVA för att göra aktuellt stegtest. (Ett Provtest är tillgängligt under hela kursen.) Var noga med att komma ihåg det personliga lösenord du valde när du registrerade dig i testsystemet, för det ska användas nu! (Om du har glömt bort det, går det att återfå via mail efter kontakt med läraren.)

Observera! Du förutsätts befinna dig i Virtuella Klassrummet och ha registrerat dig som användare i testsystemet, innan du kan välja ett test!

Du kan starta testet inom den tid det är öppet – det är därefter aktivt 60 minuter (stegtest 4 i 120 minuter). “Varningsmeddelande” ges 5 (resp. 15)  minuter innan det automatiskt avslutas och sparas. Om problem uppstår med åtkomst av test, testverktyg eller virtuell dator – kontakta kursledaren så snart möjligt under närmaste arbetsdag via kursens Epost (1dv432@lnu.se), så ordnar vi en godtagbar lösning!

Kommunikation med en fysisk person är förstås inte tillåten, men du får använda din kurslitteratur (eller annat utskrivet studiematerial) som stöd under provet . För de programmeringstekniska koncept som kursen behandlar, finns varierande svenska översättningsförsök, men svenska begrepp är inte alltid entydigt etablerade. För att undvika feltolkningar och underlätta användning av din engelskspråkiga litteratur, så är därför stegtestens frågor på engelska, vilket många kursdeltagare efterlyst. Testbanken (samt QuizMaster-programmet) är skapad av förlaget Pearson Education.

Provets utfall presenteras alltid efter slutfört stegtest – notera resultatet för framtiden! Viktigt – verktyget kan INTE visa de korrekta svaren eller vilka frågor som blivit felaktigt besvarade. Frågor eller resultat kan inte heller skrivas ut. Denna säkerhetsåtgärd ska i möjligaste mån efterlikna kontroll och begränsningar som finns i en platsbunden tentamen. Det får också ses som en eftergift för möjligheten att göra sina tentamina hemifrån. En kompenserande förmån är att du istället har två ytterligare möjligheter att skriva om provet, dvs. vid varje provtillfälle finns omprov tillgängliga för tidigare test – bästa resultatet av tre räknas.

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU