Steg 4

Mål

Efter Steg 4 ska du förstå hur arv fungerar i Java och kunna skapa program som tillämpar arvsmekanismen. Med hjälp av Javas konstruktioner för undantagshantering kommer du också ha lärt dig att på ett mer strukturerat sätt förebygga och hantera programfel.

Innehåll

Steg 4 fördjupar vi oss i ett koncept som är centralt för objektorienterade språk, nämligen arvet. Hur kan vi skriva kod som stödjer återanvändning? Genom att låta en klass ärva från en annan, kan vi återanvända kod på varierande sätt. Vi studerar därför hur en generell klass – vår basklass – kan utökas med ett önskat specialiserat beteende i en subklass, utan att basklassen förändras.

I anslutning till arv behandlas som hastigast polymorfism och abstrakta basklasser. En abstrakt basklass är helt enkelt en klass det bara går att ärva, men inte instansiera objekt från.

Steget kommer även ge dig inblick i och större förståelse för en mer strukturerad felhantering. Då ett fel inträffar kastar systemet ett undantag som kan fångas upp. Den vanligaste felorsaken är att programmet inte får förväntat svar av användaren, men om du är noggrann med hur du validerar inmatad data, så förebygger du felen bättre. Detta kan göras smidigt med reguljära uttryck. Det finns dock inget i boken om reguljära uttryck, utan titta istället på den kompletterande information som hänvisas till bland handledningsmaterialet.

Teorin hittar du i kurslitteraturens kapitel 7: Inheritance, kapitel 8: Polymorphism and Abstract Classes och kapitel 9: Exception Handling. Teorin examineras som tidigare med ett avslutande stegtest, kompletterat med redovisning av valda laborationsuppgifter för steget.

Instudering

Läs in stegets teori med hjälp av läsanvisningarna och följ gärna upp detta med kursbokens “Quizzes”, som du hittar på Companion Website.

Varva, liksom tidigare, teori med praktik. Separata övningsuppgifter finns inte till detta steg, utöver de Self-Test Exercises som rekommenderas i läsanvisningarna. Ingen omfattande mängd handledningar har lagts ut. Som “hjälp till självhjälp” uppmuntras du istället att söka vidare i nätbaserade kunskapskällor, genom de hänvisningslänkar som finns på sidan Kompletterande material.

För de praktiska tillämpningarna – men självklart även som stöd för instuderingen – så finns gott om handledningstid, då kursledaren individuellt kan förklara och förtydliga sådant som du tycker är svårt – UTNYTTJA DEN!

Hur tar jag steget...? I vilken ordning är det då lämpligt att göra allt? Förslaget på “arbetsordning” längst upp i högermenyn ger tips på hur du kan gå till väga!

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU