Steg 3

Mål

Efter Steg 3 ska du förstå vad en array är och kunna använda sådana som “behållare” (container) för olika mängder och typer av data. För att hantera data på ett varaktigt (persistent) sätt – och därmed göra mer meningsfulla applikationer – kommer du även att ha fått redskap för filhantering, främst för att kunna läsa och skriva textfiler.

Innehåll

I Steg 3 introduceras de verktyg programspråket har för att hantera data i större mängd. Begreppet array presenteras som den nya “typ” som vi då har tillgång till. Eftersom nu arrayen också är en form av klassobjekt (även om vi ytligt sett kan förledas tro något annat) så ställer den lite speciella krav på hantering, vilket du får lära dig och öva på under steget. För att inte introducera för många begrepp på en gång är det lämpligt att göra några laborationsuppgifter med arrayerna innan du ger dig i kast med filhanteringen.

Att hantera stora mängder data blir ohållbart om man inte samtidigt har möjlighet att spara den. Programmen blir naturligtvis också intressantare att arbeta med, när vi får ett verktyg som ger oss tillgång till både eget sparat och andras filmaterial. Vi lär oss främst att läsa och skriva till textfiler. Men för den som önskar, är steget inte långt till att hantera data på mer effektivt sätt med binärfiler, vilket tas upp i samma kursboksavsnitt.

Teorin hittar du i kurslitteraturens kapitel 6: Arrays och kapitel 10: File I/O. Kapitel 10 förutsätter att man förstår principerna för undantagshantering, vilket dock inte behandlas förrän nästa steg. Du får därför bortse från att du inte har full förståelse för begreppet, men gärna försöka sätta dig in i det översiktligt, inför kommande steg.

Instudering

Läs in stegets teori med hjälp av läsanvisningarna och följ gärna upp detta med kursbokens “Quizzes”, som du hittar på Companion Website.

Varva, liksom tidigare, teori med praktik. Separata övningsuppgifter finns inte till detta steg, utöver de Self-Test Exercises som rekommenderas i läsanvisningarna. Inte heller någon omfattande mängd handledningar har lagts ut. Bl.a. eftersom de nya koncept som introduceras inte brukar anses särskilt komplicerade. Dessutom bör du nu vara redo för ett mer självständigt kunskapsinhämtande, exempelvis från föreslagna källor i Länkskafferiet.

För de praktiska tillämpningarna – men självklart även som stöd för instuderingen – så finns gott om handledningstid, då kursledaren individuellt kan förklara och förtydliga sådant som du tycker är svårt – GLÖM INTE utnyttja den!

Hur tar jag steget...? I vilken ordning är det då lämpligt att göra allt? Förslaget på “arbetsordning” längst upp i högermenyn ger tips på hur du kan gå till väga!

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU