Steg 2

Mål

Efter Steg 2 ska du kunna hantera begrepp som klasser, egenskaper, metoder, parametrar och returvärden. Du ska vara införstådd med och kunna använda statiska metoder och egenskaper. Det är också viktigt att du förstår skillnaden mellan variabler av klasstyp och primitiv typ och vad skillnaderna får för följder. Avslutningsvis ska du ha fått en grundläggande förståelse för hur man designar och beskriver klasser med några enklare “verktyg” för detta inom ämnet Software Engineering.

Innehåll

I Steg 2 introduceras den objektorienterade programmeringsmodellen och de språkliga konstruktioner i Java som stödjer den, framförallt principer för abstraktion och inkapsling, några av OO-modellens hörnstenar.

Teorin omfattar kurslitteraturens kapitel 4: Defining Classes I 5: Defining Classes II samt ett fåtal inledande sidor i kapitel 12: UML and Patterns. Kom särskilt ihåg att studera stegets handledningar. Där ges nämligen även en kompletterande, översiktlig introduktion till objektorienterad analys och design med hjälp av UML (Unified Modeling Language). Framförallt bör du läsa de två bildspelen Objektorienterad analys och design I resp. II, eftersom området detta berör är mycket tunt behandlat i kurslitteraturen.

Instudering

OBS!  Läs in stegets teori med hjälp av de detaljerade läsanvisningarna i högermenyn och kompletterande material. Till STEGTESTET kan du med fördel förbereda dig med kursbokens “Quizzes”, som du hittar på Companion Website.

Varva, liksom tidigare, teori med praktik. Övningsuppgifterna (med kompletta lösningar och i många fall tips och kommentarer) rekommenderas starkt att du gör denna gång, eftersom de berör ett viktigt område som man behöver förstå för att rätt tolka – och ha hjälp av – klassdiagrammen som du finner i vissa laborationsuppgifter.

Hur tar jag steget...? I vilken ordning är det då lämpligt att göra allt? Förslaget på “arbetsordning” längst upp i högermenyn ger tips på hur du kan gå till väga!

Välkommen till CoursePress

en utav Linnéuniversitets lärplattformar. Som inloggad student kan du kommunicera, hålla koll på dina kurser och mycket mer. Du som är gäst kan nå de flesta kurser och dess innehåll utan att logga in.

Läs mer lärplattformar vid Linnéuniversitetet

Studentkonto

För att logga in behöver du ett studentkonto vid Linnéuniversitet.

Läs mer om att hämta ut studentkonto

Inloggning LNU